Voorwoord raad van bestuur

"Het WZA wil inzetten op meer verbinding in de regio, zowel met de andere ziekenhuizen als met overige zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn en het gemeentelijk domein. Deze ambitie hebben we in 2018 op papier gezet."

Raad van bestuur WZA

Terug- en vooruitblik

Als we terugkijken op 2018, kunnen we constateren dat we in het WZA absoluut niet stilgezeten hebben. ‘Verandering’ was misschien wel hét woord van 2018.

Om de slagvaardigheid en de veranderkracht van de organisatie te versterken, zijn wij bezig om onze zorgorganisatie aan te passen. Vorig jaar is daarmee gestart door de komst van het lid raad van bestuur Suzanne Kruizinga. In 2018 hebben de veranderingen in de organisatiestructuur verder vorm gekregen.

Als we terugdenken aan 2018 springen enkele grote projecten in het oog. Op de OK en op de IC werd een Patiënt Data Management Systeem ingevoerd. Daarnaast werden de software-modules voor het voorschrijven en toedienen van medicatie en de apotheeklogistiek geïmplementeerd. Twee grote projecten waar de patiëntveiligheid en de medicatieveiligheid mee gediend zijn. Om deze successen voor elkaar te krijgen, hebben we hard gewerkt en vooral veel samengewerkt.  

2018 stond verder in het teken van Niaz Qmentum, die ons opnieuw geaccrediteerd heeft, een heel belangrijke erkenning. Een royale schouderklop vormden de resultaten van de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z), een vergelijkend patiëntenonderzoek. In de vergelijking met andere algemene ziekenhuizen is het WZA het hoogst beoordeeld op zowel de poliklinieken als de opnameafdelingen. Belangrijk, omdat het hier om waardering van onze patiënten gaat. En die geven ons een ruime acht.

Verandering betekent ook dat we volop in beweging zijn. En dat moet. We kunnen het ons niet permitteren om achterover te leunen, als we dat al zouden willen. We blijven ons sterk maken voor goede gezondheidszorg in de regio, bereikbaar voor iedereen. Het WZA wil inzetten op meer verbinding in de regio, zowel met de andere ziekenhuizen als met overige zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn en het gemeentelijk domein. Deze ambitie hebben we in 2018 op papier gezet, wat heeft geresulteerd in onze nieuwe meerjarenstrategie 2019-2022. De titel is 'Klaar voor de toekomst!'

Daarnaast heeft het WZA zich in 2018 voorbereid op een ingrijpende verbouwing die in 2019 van start gaat. Op stapel staan verbouw en renovatie van het operatiecomplex inclusief de intensive care, het spoedplein, het Ouder- en kindcentrum en de ontwikkeling van een dagbehandelcentrum.

Letterlijk moeten we in beweging blijven door goed voor onze medewerkers te zorgen zodat zij gezond en vitaal blijven. Wij willen zelf de beste ambassadeurs van onze nieuwe missie zijn: ‘De Drent is de meest gezonde en vitale inwoner van Nederland’. Mentaal blijven we in beweging, door onszelf te ontwikkelen en door werk en privé in balans te houden. Het project Fier! dat dit jaar is gestart, gericht op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, is hiervoor een krachtige motor.

Er verandert veel, maar het zijn mooie, interessante en uitdagende veranderingen. Ze houden ons scherp en energiek.

Op deze plek willen wij onze erkentelijkheid uitspreken voor het vertrouwen van de patiënten verwijzers in ons werkgebied, de zorgverzekeraars en overige relaties, waardoor wij ook in 2018 onze patiëntenzorg konden bieden. Daarnaast hebben wij grote waardering voor de betrokkenheid van alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers.

Tot slot bedanken wij de raad van toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en het stafconvent, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen.

 

Boudewijn Ponsioen en Suzanne Kruizinga
raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen