Profiel van de organisatie

Wij willen onze patiënt de best mogelijke en best bij hem passende zorg bieden. Dit gebeurt in samenspraak met de patiënt door betrokken zorgprofessionals in een gastvrije omgeving.

Visie, ambitie en kernwaarden

Samen nadenken over de strategische koers voor de komende jaren

In 2018 is de raad van bestuur gestart met het opstellen van het nieuwe meerjarenstrategieplan. Samen met een ruime delegatie van medisch specialisten en medewerkers van het WZA is de stip op de horizon geformuleerd. Op onze website is onze nieuwe ambitie al te lezen: https://www.wza.nl/over-het-wza/ambitie/. Omdat de nieuwe ambitie pas in 2019 in gaat, wordt onderstaand nog de oude missie, visie en kernwaarden besproken zoals we die tot en met 2018 hebben gehanteerd.

 

Hoger doel

Wij willen onze patiënt de best mogelijke en best bij hem passende zorg bieden. Dit gebeurt in samenspraak met de patiënt door betrokken zorgprofessionals in een gastvrije omgeving.

Ambitie

Het WZA is dé verbinder in de regionale zorgketen.

Kernwaarden

Empathie is de basis van ons handelen. Dit hebben wij vertaald naar drie concrete kernwaarden:

Persoonlijk (“Het WZA geeft me een vertrouwd gevoel”). Dit heeft te maken met begrip, aandacht, maatwerk. De ene patiënt wil geleid worden en de ander wil wellicht juist zelfregie. Op al die persoonlijke wensen spelen wij in.

Helder (“Rust, licht, overzicht”). Het is de patiënt duidelijk hoe zijn zorgtraject eruitziet en wat hij zelf kan doen om zich daarop voor te bereiden. Hij weet waar hij aan toe is.

Verbonden (“Hier voel ik me thuis”). We voelen ons verbonden met onze patiënt (samen beslissen) maar ook met de Drentse regio. Daarnaast stralen we interne verbondenheid uit: het WZA is één huis.

Waar blinken wij in uit?

 • Betrokkenheid
 • Veilige zorg
 • Efficiënte zorg
 • Korte lijnen

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Raad van bestuur / raad van toezicht
Het WZA heeft een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzitter raad van bestuur is de heer B.A. (Boudewijn) Ponsioen. Mevrouw S.P. (Suzanne) Kruizinga is lid raad van bestuur.
De raad van bestuur van het WZA legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Klik hier om meer te lezen over bestuur en toezicht van het WZA.

Managementteam
Het managementteam (MT) ondersteunt en adviseert de raad van bestuur en draagt medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van de strategische koers van het WZA. Het MT bestaat uit drie zorgmanagers, de directeur bedrijfsvoering, directeur farmacie en drie leden van het stafconvent. De voorzitter raad van bestuur is tevens voorzitter van het MT.

Vereniging medische staf
Alle medisch specialisten in het WZA zijn lid van de Vereniging medische staf. Naast de Vereniging medische staf functioneert de Specialisten coöperatie Assen (voor de behartiging van de financiële belangen van de vrijgevestigde medisch specialisten) en de Vereniging van Medisch specialisten in dienstverband. Het stafconvent is het dagelijks bestuur van de Vereniging medische staf.

Adviserende organen
In het WZA zijn verder een ondernemingsraad, een cliëntenraad en een verpleegkundige adviesraad actief.

Download hier het organogram van het WZA. 32 kB

Na een reorganisatietraject dat startte in 2017 met de vorming van een tweehoofdige raad van bestuur, is in 2018 de zorg opnieuw vormgegeven. De zorg in het ziekenhuis is ondergebracht in drie clusters: acute, electieve en chronische zorg. Hiernaast functioneren nog het cluster farmacie en de bedrijfsvoerende onderdelen. In dit organogram is de nieuwe situatie te zien.

Juridische structuur

De exploitatie van de ziekenhuisorganisatie vindt plaats binnen de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen vormt een groep met de volgende rechtspersonen:

Wilhelmina Zorg Services BV
Wilhelmina Zorg Services BV is een 100%-dochter van de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Wilhelmina Zorg Services BV maakt het onder meer mogelijk samen met medisch specialisten uit het WZA initiatieven te ondernemen en eventuele samenwerking met derden eenvoudiger te realiseren.

Huidlaserkliniek WZA BV
Wilhelmina Zorg Services BV participeert voor 51% in Huidlaserkliniek WZA BV. De overige 49% van de aandelen is in handen van de dermatologen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. In deze kliniek worden huidlaserbehandelingen uitgevoerd door ervaren huidtherapeuten onder supervisie van dermatologen.

Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV
Wilhelmina Zorg Services BV is 100% aandeelhouder van Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV, de in het ziekenhuis gevestigde poliklinische apotheek.

Wilhelmina Zorg Services BV, Huidlaserkliniek WZA BV en Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Kernactiviteiten

Het WZA verleent als algemeen ziekenhuis medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging.

Het ziekenhuis beschikt in 2018 over de volgende specialismen:

 • Algemene chirurgie
 • Anesthesiologie
 • Apotheek
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Farmacie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • KNO-heelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische chemie (vanuit Certe)
 • Klinische oncologie
 • Longgeneeskunde
 • Maag-darm-leverziekten
 • Medische microbiologie (vanuit Certe)
 • Mond-kaak-aangezichtschirurgie
 • Neurochirurgie (vanuit het UMCG)
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Pathologie (vanuit Martini Ziekenhuis)
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Medische psychologie
 • Radiologie
 • Radiotherapie (vanuit UMCG)
 • Reumatologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Spoedeisende hulp
 • Traumatologie
 • Urologie
 • Vaatchirurgie

 

Kerngegevens

Op 31 december 2018

Personeel

 • Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten: 1393
 • Aantal fte personeelsleden exclusief medisch specialisten: 944
 • Aantal medisch specialisten: 112
 • Aantal fte medisch specialisten: 84

Zorgprestaties

 • Eerste polikliniekbezoeken (exclusief spoedeisende hulp): 57.747
 • Totaal aantal polikliniekbezoeken (exclusief spoedeisende hulp): 179.875
 • Klinische opnames: 11.705
 • Aantal bedden: 251
 • Verpleegdagen: 51.958
 • Gemiddelde verpleegduur: 4,4 dagen
 • Dagbehandelingen: 12.519
 • SEH-bezoeken: 15.589

Werkgebied

Het WZA is het ziekenhuis voor de regio Assen en omgeving. Het werkgebied omvat de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Borger-Odoorn en Ooststellingwerf.

We zien dat als gevolg van de sluiting van de klinische verloskunde en kindergeneeskunde in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal het werkgebied voor deze specialismen zich uitbreidt naar deze subregio's. Een vergelijkbare uitbreiding zien we als gevolg van de concentratie van complexe zorg in het UMCG. Patiënten uit de provincie Groningen komen nu ook naar het WZA.